ஆதியாகமம் 2:20

2:20 அப்படியே ஆதாம் சகலவித நாட்டுமிருகங்களுக்கும், ஆகாயத்துப் பறவைகளுக்கும், சகலவிதக் காட்டுமிருகங்களுக்கும் பேரிட்டான்; ஆதாமுக்கோ ஏற்ற துணை இன்னும் காணப்படவில்லை.
Related Topicsநல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

'நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம்' என்பது பிரபலமான தமிழ் சொற்றொடர்.  அதாவது ஒரு நபருக்கான அனைத்து வாழ்க்கைப் பாடங்களையும் குடும்பம்...
Read Moreஅப்படியே , ஆதாம் , சகலவித , நாட்டுமிருகங்களுக்கும் , ஆகாயத்துப் , பறவைகளுக்கும் , சகலவிதக் , காட்டுமிருகங்களுக்கும் , பேரிட்டான்; , ஆதாமுக்கோ , ஏற்ற , துணை , இன்னும் , காணப்படவில்லை , ஆதியாகமம் 2:20 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 20 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 20 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 2 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 2 TAMIL BIBLE , Genesis 2 IN TAMIL , Genesis 2 20 IN TAMIL , Genesis 2 20 IN TAMIL BIBLE . Genesis 2 IN ENGLISH ,