ஆதியாகமம் 2:19

2:19 தேவனாகிய கர்த்தர் வெளியின் சகலவித மிருகங்களையும் ஆகாயத்தின் சகலவிதப் பறவைகளையும் மண்ணினாலே உருவாக்கி, ஆதாம் அவைகளுக்கு என்ன பேரிடுவான் என்று பார்க்கும்படி அவைகளை அவனிடத்தில் கொண்டுவந்தார்; அந்தந்த ஜீவஜந்துக்கு ஆதாம் எந்தெந்தப் பேரிட்டானோ அதுவே அதற்குப் பேராயிற்று.
Related Topicsபெண்ணே! நீ தேவசாயல்-Mrs. Helen Jacob.

பெண்ணே! நீ தேவசாயல் பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும். நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக என்றார். தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை...
Read More
ரிமோட் கண்ட்ரோல்ட் ரோபோவா?-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு நபர் தனது வீட்டு பாதுகாப்பு அம்சங்களைப் பற்றி பெருமையாகக் கூறினார்.  அலுவலகத்தில் இருந்தாலும் சரி அல்லது வேறு நகரத்தில் இருந்தாலும் சரி...
Read Moreதேவனாகிய , கர்த்தர் , வெளியின் , சகலவித , மிருகங்களையும் , ஆகாயத்தின் , சகலவிதப் , பறவைகளையும் , மண்ணினாலே , உருவாக்கி , ஆதாம் , அவைகளுக்கு , என்ன , பேரிடுவான் , என்று , பார்க்கும்படி , அவைகளை , அவனிடத்தில் , கொண்டுவந்தார்; , அந்தந்த , ஜீவஜந்துக்கு , ஆதாம் , எந்தெந்தப் , பேரிட்டானோ , அதுவே , அதற்குப் , பேராயிற்று , ஆதியாகமம் 2:19 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 19 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 19 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 2 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 2 TAMIL BIBLE , Genesis 2 IN TAMIL , Genesis 2 19 IN TAMIL , Genesis 2 19 IN TAMIL BIBLE . Genesis 2 IN ENGLISH ,