ஆதியாகமம் 2:18

2:18 பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர்: மனுஷன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல, ஏற்ற துணையை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன் என்றார்.
Related Topicsகலாச்சாரமா அல்லது வேதமா?-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கலாச்சாரமா அல்லது வேதமா? கலாச்சாரம் தெய்வீகமானது என்றும் பாரம்பரியங்கள் தான் உயர்ந்தது என்றும் நம்பும் சிலர் உள்ளனர். அதை மீறவோ அல்லது மாற்றவோ...
Read Moreபின்பு , தேவனாகிய , கர்த்தர்: , மனுஷன் , தனிமையாயிருப்பது , நல்லதல்ல , ஏற்ற , துணையை , அவனுக்கு , உண்டாக்குவேன் , என்றார் , ஆதியாகமம் 2:18 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 18 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 18 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 2 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 2 TAMIL BIBLE , Genesis 2 IN TAMIL , Genesis 2 18 IN TAMIL , Genesis 2 18 IN TAMIL BIBLE . Genesis 2 IN ENGLISH ,