ஆதியாகமம் 14:8

14:8 அப்பொழுது சோதோமின் ராஜாவும் கொமோராவின் ராஜாவும் அத்மாவின் ராஜாவும் செபோயீமின் ராஜாவும் சோவார் என்னும் பேலாவின் ராஜாவும் புறப்பட்டுச் சித்தீம் பள்ளத்தாக்கிலே,
Related Topicsநீதிமான்களுக்கான கிருபை-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஆபிரகாம் மற்றும் லோத் உட்பட பல வேதாகம ஹீரோக்கள் தேவனின் கிருபையை அனுபவித்தனர்.  ஆனால் நீதிமானாகிய லோத்து தன் மனைவி மற்றும் மகள்களுக்குக்...
Read MoreTAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 14 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம்IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 8 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 8 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 8 IN TAMIL , Genesis 14 8 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,