ஆதியாகமம் 12:3

12:3 உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னைச் சபிக்கிறவனைச் சபிப்பேன்; பூமியிலுள்ள வம்சங்களெல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார்.
Related Topicsதேவன் ஏதோமை நியாயந்தீர்த்தல்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

"உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னைச் சபிக்கிறவனைச் சபிப்பேன்; பூமியிலுள்ள வம்சங்களெல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும்"...
Read More
விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் ஆறுதல்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு சிலர் மற்றவர்களை குறித்து எதிர்மறையான விஷயங்களைப் பேசுகிறார்கள், காரணமின்றி விமர்சிக்கிறார்கள், மட்டப்படுத்துகிறார்கள்,...
Read More
காரணமில்லாத சாபங்கள்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு சுவாரஸ்யமான பழமொழி உண்டு; காகங்களின் சாபத்தால் விலங்குகள் சாவதில்லை.  பறவைகள் அல்லது விலங்குகளின் சத்தங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட அர்த்தத்தைக்...
Read Moreஉன்னை , ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை , ஆசீர்வதிப்பேன் , உன்னைச் , சபிக்கிறவனைச் , சபிப்பேன்; , பூமியிலுள்ள , வம்சங்களெல்லாம் , உனக்குள் , ஆசீர்வதிக்கப்படும் , என்றார் , ஆதியாகமம் 12:3 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 3 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 3 IN TAMIL , Genesis 12 3 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,