ஆதியாகமம் 12:2

12:2 நான் உன்னைப் பெரிய ஜாதியாக்கி, உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன் பேரைப் பெருமைப்படுத்துவேன்; நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய்.
Related Topicsபுதிய உடன்படிக்கை மற்றும் பரிசுத்த பந்தி-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

 "நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததைக் கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன்; என்னவெனில், கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக்கொடுக்கப்பட்ட அன்று...
Read Moreநான் , உன்னைப் , பெரிய , ஜாதியாக்கி , உன்னை , ஆசீர்வதித்து , உன் , பேரைப் , பெருமைப்படுத்துவேன்; , நீ , ஆசீர்வாதமாய் , இருப்பாய் , ஆதியாகமம் 12:2 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 2 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 2 IN TAMIL , Genesis 12 2 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,