ஆதியாகமம் 12:1

12:1 கர்த்தர் ஆபிராமை நோக்கி: நீ உன் தேசத்தையும், உன் இனத்தையும், உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டுப் புறப்பட்டு, நான் உனக்குக் காண்பிக்கும் தேசத்துக்குப் போ.
Related Topicsதேவனின் நண்பனான ஆபிரகாம்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

தேவனின் நண்பன்’ என்று அறியப்படுவது ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை (ஏசாயா 41: 8).  கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களுக்கு ‘நண்பர்கள்’ என்ற...
Read More
சாதியை விரட்டு-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் இந்த உலகத்தின் கட்டளைகள், முறைகள், போக்குகள் மற்றும் மரபுகளை பின்பற்ற முடியாது. மாறாக சத்தியத்தின் மூலம்; தேவனுடைய...
Read More
தேவ ராஜ்யத்திற்கான அழைப்பு-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

மூன்று பேருக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்று மிகுந்த ஆவல், ஆனால் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் (லூக்கா 9:57-62). இன்றைய...
Read More
புதிய உடன்படிக்கை மற்றும் பரிசுத்த பந்தி-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

 "நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததைக் கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன்; என்னவெனில், கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக்கொடுக்கப்பட்ட அன்று...
Read More
கனவு வீடுகளும் உயிரற்ற சொத்துக்களும்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

சொந்தமாக வீடு கட்ட வேண்டும் என்பது பலரின் கனவு.  அதற்காக மக்கள் தியாகத்தோடு சேமித்தும் வைக்கிறார்கள்.‌ சுவாரஸ்யமாக, கேரளா மாநிலத்தில் உள்ள...
Read More
விசுவாசத்தோடு செல்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

தேவ ஜனங்கள் விசுவாசத்தில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது, சில சமயங்களில் தங்களிடம் உள்ளதை மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லது தங்களிடம்...
Read More
ஆவிக்குரிய சாகசமா அல்லது விளையாட்டுகளில் சாகசமா?-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

டைட்டானிக் ஒரு பனிப்பாறையில் மோதி மூழ்கியது, ஆனால் அது 1912ல் அறிமுகப்படுத்திய போது மூழ்கவே மூழ்காத கப்பல் என உயர்வாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது....
Read More
நமக்குப் பெயர் உண்டாக்குவோம்!-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

நமக்குப் பேர் உண்டாகப் பண்ணுவோம்! இந்த ஆசைதான் மக்களை ஏதாவது செய்ய தூண்டுகிறது. கின்னஸ் உலக சாதனை பதிவுகள் பல சாதனைகளைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றில் சில...
Read Moreகர்த்தர் , ஆபிராமை , நோக்கி: , நீ , உன் , தேசத்தையும் , உன் , இனத்தையும் , உன் , தகப்பனுடைய , வீட்டையும் , விட்டுப் , புறப்பட்டு , நான் , உனக்குக் , காண்பிக்கும் , தேசத்துக்குப் , போ , ஆதியாகமம் 12:1 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 1 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 1 IN TAMIL , Genesis 12 1 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,