நீதிமொழிகள் 23:23

23:23 சத்தியத்தை வாங்கு, அதை விற்காதே; அப்படியே ஞானத்தையும் உபதேசத்தையும் புத்தியையும் வாங்கு.
Related Topicsஒழுக்க நெறிகள் Vs பொருளாசை-

இந்தியாவில் ஒரு சிறிய நகரத்தைச் சேர்ந்த ஒரு இளம்பெண் கனவுகளின் நகரமான மும்பைக்குச் செல்கிறாள்.  ‘பாலிவுட்’ அல்லது 'மாடலிங்' அல்லது...
Read MoreTAMIL BIBLE நீதிமொழிகள் 23 , TAMIL BIBLE நீதிமொழிகள் , நீதிமொழிகள்IN TAMIL BIBLE , நீதிமொழிகள் IN TAMIL , நீதிமொழிகள் 23 TAMIL BIBLE , நீதிமொழிகள் 23 IN TAMIL , நீதிமொழிகள் 23 23 IN TAMIL , நீதிமொழிகள் 23 23 IN TAMIL BIBLE , நீதிமொழிகள் 23 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE PROVERBS 23 , TAMIL BIBLE PROVERBS , PROVERBS IN TAMIL BIBLE , PROVERBS IN TAMIL , PROVERBS 23 TAMIL BIBLE , PROVERBS 23 IN TAMIL , PROVERBS 23 23 IN TAMIL , PROVERBS 23 23 IN TAMIL BIBLE . PROVERBS 23 IN ENGLISH ,