ஆதியாகமம் 3:9

3:9 அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமைக் கூப்பிட்டு: நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்றார்.
Related Topicsமனித உரிமைகள் மற்றும் தெய்வீக உரிமைகள்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

மனித உரிமைகள் தொடர்பாக பல்வேறு விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.  இருப்பினும், உலகெங்கிலும் மனித உரிமைகள் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு எந்த மதிப்பும்...
Read Moreஅப்பொழுது , தேவனாகிய , கர்த்தர் , ஆதாமைக் , கூப்பிட்டு: , நீ , எங்கே , இருக்கிறாய் , என்றார் , ஆதியாகமம் 3:9 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 9 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 9 IN TAMIL , Genesis 3 9 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,