ஆதியாகமம் 3:8

3:8 பகலில் குளிர்ச்சியான வேளையிலே தோட்டத்தில் உலாவுகிற தேவனாகிய கர்த்தருடைய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டார்கள். அப்பொழுது ஆதாமும் அவன் மனைவியும் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சந்நிதிக்கு விலகி, தோட்டத்தின் விருட்சங்களுக்குள்ளே ஒளித்துக்கொண்டார்கள்.
Related Topicsநம் நடுவில் உலாவும் கர்த்தர்-Rev. M. ARUL DOSS

லேவியராகமம் 26:12; நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி, உங்கள் தேவனாயிருப்பேன், நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள்.  2கொரிந்தியர் 6:16 நான் அவர்களுக்குள்ளே உலாவி,...
Read More
பலவீனம் மற்றும் வல்லமை-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

திறப்பு விழா அன்று ஒரு பாலம் இடிந்து விழுந்தது.  பாலத்தை திறந்து வைக்க வந்திருந்த சில பிரபலங்கள் காயம் அடைந்தனர்.  தொடர்ந்து நடந்த விசாரணையில்...
Read More
தேவனின் வலது கரம்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

தேவனின் வலது கரம் என்பது வேதாகமத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உருவகம்.  தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார். அப்புறம் ஏன் அவர் மனிதனாக விவரிக்கப்படுகிறார்...
Read Moreபகலில் , குளிர்ச்சியான , வேளையிலே , தோட்டத்தில் , உலாவுகிற , தேவனாகிய , கர்த்தருடைய , சத்தத்தை , அவர்கள் , கேட்டார்கள் , அப்பொழுது , ஆதாமும் , அவன் , மனைவியும் , தேவனாகிய , கர்த்தருடைய , சந்நிதிக்கு , விலகி , தோட்டத்தின் , விருட்சங்களுக்குள்ளே , ஒளித்துக்கொண்டார்கள் , ஆதியாகமம் 3:8 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 8 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 8 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 8 IN TAMIL , Genesis 3 8 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,