ஆதியாகமம் 3:4

3:4 அப்பொழுது சர்ப்பம் ஸ்திரீயை நோக்கி: நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை;
Related Topicsமனித குலத்தின் மாபெரும் வஞ்சனை-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

மனிதகுலத்தின் மிகப்பெரிய வஞ்சித்தல் ஏதேன் தோட்டத்தில் நடந்தது. ஆதாம் மற்றும் ஏவாளுக்கு சாத்தான் அளித்த பொய்யான வாக்குறுதி, வெவ்வேறு சூழல்களில்,...
Read More
காவல்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

சாத்தான் காரியங்களைத் தனக்கு சாதகமாகப் பயன்படுத்தி மக்களை தன் பக்கம் இழுத்துக் கொள்ள முடியும், ஆகையால் ஒரு விசுவாசி சாத்தானின் உத்திகளைப் பற்றி...
Read More
அறியாமை வேண்டாமே-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

பள்ளி ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்களை, "முட்டாள்தனமாக இருக்காதேயுங்கள்" என்று கண்டிப்பதுண்டு.  அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஒரு ஆசிரியராக தனது...
Read Moreஅப்பொழுது , சர்ப்பம் , ஸ்திரீயை , நோக்கி: , நீங்கள் , சாகவே , சாவதில்லை; , ஆதியாகமம் 3:4 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 4 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 4 IN TAMIL , Genesis 3 4 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,