ஆதியாகமம் 3:4

3:4 அப்பொழுது சர்ப்பம் ஸ்திரீயை நோக்கி: நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை;
Related Topicsமனித குலத்தின் மாபெரும் வஞ்சனை-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

மனிதகுலத்தின் மிகப்பெரிய வஞ்சித்தல் ஏதேன் தோட்டத்தில் நடந்தது. ஆதாம் மற்றும் ஏவாளுக்கு சாத்தான் அளித்த பொய்யான வாக்குறுதி, வெவ்வேறு சூழல்களில்,...
Read MoreTAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 3 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம்IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 4 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 4 IN TAMIL , Genesis 3 4 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,