ஆதியாகமம் 2:24

2:24 இதினிமித்தம் புருஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு, தன் மனைவியோடே இசைந்திருப்பான்; அவர்கள் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள்.
Related Topicsதிருமண உடன்படிக்கை-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

சமீபத்தில் ஒரு பிரபலம் இவ்வாறாகக் கூறினார்; "திருமணம் என்பது ஒரு காலாவதியான அமைப்பு". மற்றொருவர்; "மகிழ்ச்சியான திருமணம் என்ற ஒன்று இல்லை"...
Read More
திருமணம் தற்காலிகமானது அல்ல-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

இணைந்து வாழும் உறவு அதாவது திருமண ஒப்பந்தம் இன்றி வாழ நினைத்த கலப்பு ஜோடி சட்டப்பூர்வ பாதுகாப்புக்காக உத்தரபிரதேச உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகியது....
Read Moreஇதினிமித்தம் , புருஷன் , தன் , தகப்பனையும் , தன் , தாயையும் , விட்டு , தன் , மனைவியோடே , இசைந்திருப்பான்; , அவர்கள் , ஒரே , மாம்சமாயிருப்பார்கள் , ஆதியாகமம் 2:24 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 24 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 24 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 2 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 2 TAMIL BIBLE , Genesis 2 IN TAMIL , Genesis 2 24 IN TAMIL , Genesis 2 24 IN TAMIL BIBLE . Genesis 2 IN ENGLISH ,