ஆதியாகமம் 13:9

13:9 இந்தத் தேசமெல்லாம் உனக்கு முன் இருக்கிறது அல்லவா? நீ என்னைவிட்டுப் பிரிந்துபோகலாம்; நீ இடதுபுறம் போனால், நான் வலதுபுறம் போகிறேன்; நீ வலதுபுறம் போனால், நான் இடதுபுறம் போகிறேன் என்றான்.
Related Topics


இந்தத் , தேசமெல்லாம் , உனக்கு , முன் , இருக்கிறது , அல்லவா? , நீ , என்னைவிட்டுப் , பிரிந்துபோகலாம்; , நீ , இடதுபுறம் , போனால் , நான் , வலதுபுறம் , போகிறேன்; , நீ , வலதுபுறம் , போனால் , நான் , இடதுபுறம் , போகிறேன் , என்றான் , ஆதியாகமம் 13:9 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 9 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 13 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 13 TAMIL BIBLE , Genesis 13 IN TAMIL , Genesis 13 9 IN TAMIL , Genesis 13 9 IN TAMIL BIBLE . Genesis 13 IN ENGLISH ,