ஆதியாகமம் 13:8

13:8 ஆபிராம் லோத்தை நோக்கி: எனக்கும் உனக்கும், என் மேய்ப்பருக்கும் உன் மேய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் வேண்டாம்; நாம் சகோதரர்.
Related Topicsமந்தையான மனநிலை-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

அரசாங்கத்தில் உயர் பதவியில் இருக்கும் அதிகாரி ஒருவர்; “நான் நல்ல அறிவுடையவன், என் புத்திக்கூர்மையை காப்பாற்றிக் கொள்ள எண்ணுகிறேன்.  பத்தாயிரம்...
Read Moreஆபிராம் , லோத்தை , நோக்கி: , எனக்கும் , உனக்கும் , என் , மேய்ப்பருக்கும் , உன் , மேய்ப்பருக்கும் , வாக்குவாதம் , வேண்டாம்; , நாம் , சகோதரர் , ஆதியாகமம் 13:8 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 8 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 8 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 13 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 13 TAMIL BIBLE , Genesis 13 IN TAMIL , Genesis 13 8 IN TAMIL , Genesis 13 8 IN TAMIL BIBLE . Genesis 13 IN ENGLISH ,