ஆதியாகமம் 12:19

12:19 இவளை உன் சகோதரி என்று நீ சொல்லவேண்டுவது என்ன? இவளை நான் எனக்கு மனைவியாகக்கொண்டிருப்பேனே; இதோ உன் மனைவி; இவளை அழைத்துக்கொண்டுபோ என்று சொன்னான்.
Related Topics


இவளை , உன் , சகோதரி , என்று , நீ , சொல்லவேண்டுவது , என்ன? , இவளை , நான் , எனக்கு , மனைவியாகக்கொண்டிருப்பேனே; , இதோ , உன் , மனைவி; , இவளை , அழைத்துக்கொண்டுபோ , என்று , சொன்னான் , ஆதியாகமம் 12:19 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 19 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 19 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 19 IN TAMIL , Genesis 12 19 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,