ஆதியாகமம் 12:10

12:10 அத்தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாயிற்று; தேசத்திலே பஞ்சம் கொடிதாயிருந்தபடியால், ஆபிராம் எகிப்து தேசத்திலே தங்கும்படி அவ்விடத்துக்குப் போனான்.
Related Topics


அத்தேசத்திலே , பஞ்சம் , உண்டாயிற்று; , தேசத்திலே , பஞ்சம் , கொடிதாயிருந்தபடியால் , ஆபிராம் , எகிப்து , தேசத்திலே , தங்கும்படி , அவ்விடத்துக்குப் , போனான் , ஆதியாகமம் 12:10 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 10 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 10 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 10 IN TAMIL , Genesis 12 10 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,