ஆதியாகமம் 11:1

11:1 பூமியெங்கும் ஒரே பாஷையும், ஒரேவிதமான பேச்சும் இருந்தது.
Related Topicsநமக்குப் பெயர் உண்டாக்குவோம்!-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

நமக்குப் பேர் உண்டாகப் பண்ணுவோம்! இந்த ஆசைதான் மக்களை ஏதாவது செய்ய தூண்டுகிறது. கின்னஸ் உலக சாதனை பதிவுகள் பல சாதனைகளைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றில் சில...
Read Moreபூமியெங்கும் , ஒரே , பாஷையும் , ஒரேவிதமான , பேச்சும் , இருந்தது , ஆதியாகமம் 11:1 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 1 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 11 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 11 TAMIL BIBLE , Genesis 11 IN TAMIL , Genesis 11 1 IN TAMIL , Genesis 11 1 IN TAMIL BIBLE . Genesis 11 IN ENGLISH ,