ஆதியாகமம் 8:12

8:12 பின்னும் எழு நாள் பொறுத்து, அவன் புறாவை வெளியே விட்டான்; அது அவனிடத்திற்குத் திரும்ப வரவில்லை.
Related Topics


பின்னும் , எழு , நாள் , பொறுத்து , அவன் , புறாவை , வெளியே , விட்டான்; , அது , அவனிடத்திற்குத் , திரும்ப , வரவில்லை , ஆதியாகமம் 8:12 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 8 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 12 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 8 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 8 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 8 TAMIL BIBLE , Genesis 8 IN TAMIL , Genesis 8 12 IN TAMIL , Genesis 8 12 IN TAMIL BIBLE . Genesis 8 IN ENGLISH ,