ஆதியாகமம் 7:11

7:11 நோவாவுக்கு அறுநூறாம் வயதாகும் வருஷம் இரண்டாம் மாதம் பதினேழாம் தேதியாகிய அந்நாளிலே, மகா ஆழத்தின் ஊற்றுக்கண்களெல்லாம் பிளந்தன; வானத்தின் மதகுகளும் திறவுண்டன.
Related Topics


நோவாவுக்கு , அறுநூறாம் , வயதாகும் , வருஷம் , இரண்டாம் , மாதம் , பதினேழாம் , தேதியாகிய , அந்நாளிலே , மகா , ஆழத்தின் , ஊற்றுக்கண்களெல்லாம் , பிளந்தன; , வானத்தின் , மதகுகளும் , திறவுண்டன , ஆதியாகமம் 7:11 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 7 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 11 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 11 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 7 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 7 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 7 TAMIL BIBLE , Genesis 7 IN TAMIL , Genesis 7 11 IN TAMIL , Genesis 7 11 IN TAMIL BIBLE . Genesis 7 IN ENGLISH ,