ஆதியாகமம் 5:6

5:6 சேத் நூற்றைந்து வயதானபோது, ஏனோசைப் பெற்றான்.
Related Topics