ஆதியாகமம் 3:6

3:6 அப்பொழுது ஸ்திரீயானவள் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும், பார்வைக்கு இன்பமும், புத்தியைத்தெளிவிக்கிறதற்கு இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சமுமாய் இருக்கிறது என்று கண்டு, அதின் கனியைப் பறித்து, புசித்து, தன் புருஷனுக்கும் கொடுத்தாள்; அவனும் புசித்தான்.
Related Topicsதலைவர்கள் வீழ்ச்சி-ஏன்?-Bro. Arputharaj Samuel

பெரிய ஆவிக்குரிய தலைவர்கள், பரிசுத்தவான்கள் என்று கருதப்பட்டவர்கள் கூட திடீரென விழுந்து போவது ஏன்? மிகப் பெரிய தேவ மனிதர்கள் பலரின் திடீர் விழுகை...
Read More
தேவனைப் பிரியப்படுத்துவதா அல்லது மற்றவர்களைப் பிரியப்படுத்துவதா?-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

இந்த உலகில், தேவனைப் பிரியப்படுத்துவதா அல்லது பிறரைப் பிரியப்படுத்துவதா என்பதைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் தொடர்ந்து ஒரு பதற்றம் நிலவிக் கொண்டுதான்...
Read More
ரிமோட் கண்ட்ரோல்ட் ரோபோவா?-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு நபர் தனது வீட்டு பாதுகாப்பு அம்சங்களைப் பற்றி பெருமையாகக் கூறினார்.  அலுவலகத்தில் இருந்தாலும் சரி அல்லது வேறு நகரத்தில் இருந்தாலும் சரி...
Read Moreஅப்பொழுது , ஸ்திரீயானவள் , அந்த , விருட்சம் , புசிப்புக்கு , நல்லதும் , பார்வைக்கு , இன்பமும் , புத்தியைத்தெளிவிக்கிறதற்கு , இச்சிக்கப்படத்தக்க , விருட்சமுமாய் , இருக்கிறது , என்று , கண்டு , அதின் , கனியைப் , பறித்து , புசித்து , தன் , புருஷனுக்கும் , கொடுத்தாள்; , அவனும் , புசித்தான் , ஆதியாகமம் 3:6 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 6 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 6 IN TAMIL , Genesis 3 6 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,