ஆதியாகமம் 3:1

3:1 தேவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜீவன்களைப் பார்க்கிலும் சர்ப்பமானது தந்திரமுள்ளதாயிருந்தது. அது ஸ்திரீயை நோக்கி: நீங்கள் தோட்டத்திலுள்ள சகல விருட்சங்களின் கனியையும் புசிக்கவேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்றது.
Related Topicsமுதல் கள்ளப் போதகன்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

சாத்தான் முதல் ஜோடியை பாவத்திற்கு இழுத்தது மட்டுமல்லாமல், கள்ள போதனையையும் அறிமுகப்படுத்தினான், அவன் பொய்யனும் பொய்க்குப் பிதாவுமாயிருக்கிறான்...
Read More
நீதியைக் கற்றுக்கொள்ள முடியவில்லையா?-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் ஏதேன் தோட்டத்தில் தண்டிக்காமல் மன்னித்திருக்கலாம் என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள், இது ஒரு நல்ல லாஜிக் தான். ஆனால் மனிதப்...
Read More
தீமையினின்று எங்களை இரட்சித்துக்கொள்ளும்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

"எங்களைச் சோதனைக்குட்படப்பண்ணாமல், தீமையினின்று எங்களை இரட்சித்துக்கொள்ளும்" (மத்தேயு 6:13) என்பது ஆண்டவரின் ஜெபம். தேவனுடைய பிள்ளைகளை, சாத்தான்...
Read More
இரட்சிப்பு என்றால் என்ன? -Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

இரட்சிப்பைப் பற்றிய வேதாகம புரிதல் பல மதத்தினரால் தேடப்படுவது போல் இல்லை.  இந்த வாழ்க்கை ஒரு அடிமைத்தனம் என்றும், மரணமே இரட்சிப்பு என்றும்;...
Read Moreதேவனாகிய , கர்த்தர் , உண்டாக்கின , சகல , காட்டு , ஜீவன்களைப் , பார்க்கிலும் , சர்ப்பமானது , தந்திரமுள்ளதாயிருந்தது , அது , ஸ்திரீயை , நோக்கி: , நீங்கள் , தோட்டத்திலுள்ள , சகல , விருட்சங்களின் , கனியையும் , புசிக்கவேண்டாம் , என்று , தேவன் , சொன்னது , உண்டோ , என்றது , ஆதியாகமம் 3:1 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 1 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 1 IN TAMIL , Genesis 3 1 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,