ஆதியாகமம் 2:12

2:12 அந்தத் தேசத்தின் பொன் நல்லது; அவ்விடத்திலே பிதோலாகும், கோமேதகக் கல்லும் உண்டு.
Related Topics


அந்தத் , தேசத்தின் , பொன் , நல்லது; , அவ்விடத்திலே , பிதோலாகும் , கோமேதகக் , கல்லும் , உண்டு , ஆதியாகமம் 2:12 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 12 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 2 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 2 TAMIL BIBLE , Genesis 2 IN TAMIL , Genesis 2 12 IN TAMIL , Genesis 2 12 IN TAMIL BIBLE . Genesis 2 IN ENGLISH ,