ஆதியாகமம் 15:5

15:5 அவர் அவனை வெளியே அழைத்து: நீ வானத்தை அண்ணாந்து பார், நட்சத்திரங்களை எண்ண உன்னாலே கூடுமானால், அவைகளை எண்ணு என்று சொல்லி; பின்பு அவனை நோக்கி: உன் சந்ததி இவ்வண்ணமாய் இருக்கும் என்றார்.
Related Topicsசோதிடர்கள் மற்றும் குறி சொல்பவர்கள்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு பிரபலமான சோதிடர் (இவருடைய வாடிக்கையாளர்கள் பெரும்பாலும் அரசியல்வாதிகளே) கொரோனா தொற்றுநோய் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் நின்றுவிடும் என்று...
Read Moreஅவர் , அவனை , வெளியே , அழைத்து: , நீ , வானத்தை , அண்ணாந்து , பார் , நட்சத்திரங்களை , எண்ண , உன்னாலே , கூடுமானால் , அவைகளை , எண்ணு , என்று , சொல்லி; , பின்பு , அவனை , நோக்கி: , உன் , சந்ததி , இவ்வண்ணமாய் , இருக்கும் , என்றார் , ஆதியாகமம் 15:5 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 15 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 5 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 5 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 15 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 15 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 15 TAMIL BIBLE , Genesis 15 IN TAMIL , Genesis 15 5 IN TAMIL , Genesis 15 5 IN TAMIL BIBLE . Genesis 15 IN ENGLISH ,