ஆதியாகமம் 15:1

15:1 இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபின்பு, கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபிராமுக்குத் தரிசனத்திலே உண்டாகி, அவர்; ஆபிராமே, நீ பயப்படாதே; நான் உனக்குக் கேடகமும், உனக்கு மகா பெரிய பலனுமாயிருக்கிறேன் என்றார்.
Related Topicsபிரச்சனைகளுக்கு பயப்படாதே-Bro.Kavimugizh Suresh

வாழ்வில் பிரச்சனை இல்லாத மனிதர்கள் யார் விரல்விட்டு சொல்லமுடியுமா?      பணம் இருப்பவர்களுக்கும் பிரச்சனை தான், பணம் இல்லாதவர்களுக்கும்...
Read More
ஏன்? ஏன்? ஏன்?-Rev. M. ARUL DOSS

1. ஏன் அழுகிறாய்? அழாதே! 1சாமுவேல் 1:8(1-8) அவள் புருஷனாகிய எல்க்கானா அவளைப் பார்த்து: அன்னாளே, ஏன் அழுகிறாய்? ஏன் சாப்பிடாதிருக்கிறாய்? ஏன்...
Read Moreஇந்தக் , காரியங்கள் , நடந்தபின்பு , கர்த்தருடைய , வார்த்தை , ஆபிராமுக்குத் , தரிசனத்திலே , உண்டாகி , அவர்; , ஆபிராமே , நீ , பயப்படாதே; , நான் , உனக்குக் , கேடகமும் , உனக்கு , மகா , பெரிய , பலனுமாயிருக்கிறேன் , என்றார் , ஆதியாகமம் 15:1 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 15 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 1 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 15 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 15 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 15 TAMIL BIBLE , Genesis 15 IN TAMIL , Genesis 15 1 IN TAMIL , Genesis 15 1 IN TAMIL BIBLE . Genesis 15 IN ENGLISH ,