ஆதியாகமம் 13:16

13:16 உன் சந்ததியைப் பூமியின் தூளைப்போலப் பெருகப்பண்ணுவேன்; ஒருவன் பூமியின் தூளை எண்ணக்கூடுமானால், உன் சந்ததியும் எண்ணப்படும்.
Related Topicsசாபமும் ஆசீர்வாதமும்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு இளம் பெண் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷரானாள். அவளுக்கு பேய் பிடித்து விட்டது என்று அவளுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் நினைத்தார்கள்.  ஒரு...
Read Moreஉன் , சந்ததியைப் , பூமியின் , தூளைப்போலப் , பெருகப்பண்ணுவேன்; , ஒருவன் , பூமியின் , தூளை , எண்ணக்கூடுமானால் , உன் , சந்ததியும் , எண்ணப்படும் , ஆதியாகமம் 13:16 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 16 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 16 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 13 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 13 TAMIL BIBLE , Genesis 13 IN TAMIL , Genesis 13 16 IN TAMIL , Genesis 13 16 IN TAMIL BIBLE . Genesis 13 IN ENGLISH ,