உன்னதப்பாட்டு 1:5

1:5 எருசலேமின் குமாரத்திகளே! கேதாரின் கூடாரங்களைப்போலவும் சாலொமோனின் திரைகளைப்போலவும், நான் கறுப்பாயிருந்தாலும் அழகாயிருக்கிறேன்.
Related Topicsகறுப்பாயிருந்தாலும் அழகாயிருக்கிறேன் -T. Job Anbalagan

"எருசலேமின் குமாரத்திகளே! கேதாரின் கூடாரங்களைப்போலவும் சாலொமோனின் திரைகளைப்போலவும், நான் கறுப்பாயிருந்தாலும்...
Read MoreTAMIL BIBLE உன்னதப்பாட்டு 1 , TAMIL BIBLE உன்னதப்பாட்டு , உன்னதப்பாட்டுIN TAMIL BIBLE , உன்னதப்பாட்டு IN TAMIL , உன்னதப்பாட்டு 1 TAMIL BIBLE , உன்னதப்பாட்டு 1 IN TAMIL , உன்னதப்பாட்டு 1 5 IN TAMIL , உன்னதப்பாட்டு 1 5 IN TAMIL BIBLE , உன்னதப்பாட்டு 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE songofsongs 1 , TAMIL BIBLE songofsongs , songofsongs IN TAMIL BIBLE , songofsongs IN TAMIL , songofsongs 1 TAMIL BIBLE , songofsongs 1 IN TAMIL , songofsongs 1 5 IN TAMIL , songofsongs 1 5 IN TAMIL BIBLE . songofsongs 1 IN ENGLISH ,