சங்கீதம் 42:2

42:2 என் ஆத்துமா தேவன்மேல், ஜீவனுள்ள தேவன்மேலேயே தாகமாயிருக்கிறது; நான் எப்பொழுது தேவனுடைய சந்நிதியில் வந்து நிற்பேன்?
Related Topicsநீயின்றி நானில்லை -

ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் இன்னொருவன் இருக்கிறான் வெளிப்பிரகாரமாய் இருக்கிற நம் சரீரம் நமது கண்கள் பார்க்கும் படியாக இறைவனால் வடிவமைக்கப்...
Read MoreTAMIL BIBLE சங்கீதம் 42 , TAMIL BIBLE சங்கீதம் , சங்கீதம்IN TAMIL BIBLE , சங்கீதம் IN TAMIL , சங்கீதம் 42 TAMIL BIBLE , சங்கீதம் 42 IN TAMIL , சங்கீதம் 42 2 IN TAMIL , சங்கீதம் 42 2 IN TAMIL BIBLE , சங்கீதம் 42 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE PSALM 42 , TAMIL BIBLE PSALM , PSALM IN TAMIL BIBLE , PSALM IN TAMIL , PSALM 42 TAMIL BIBLE , PSALM 42 IN TAMIL , PSALM 42 2 IN TAMIL , PSALM 42 2 IN TAMIL BIBLE . PSALM 42 IN ENGLISH ,