ஆதியாகமம் 8:9

8:9 பூமியின்மீதெங்கும் ஜலம் இருந்தபடியால், அந்தப் புறா தன் உள்ளங்கால் வைத்து இளைப்பாற இடங்காணாமல், திரும்பிப் பேழையிலே அவனிடத்தில் வந்தது; அவன் தன் கையை நீட்டி அதைப் பிடித்துத் தன்னிடமாகப் பேழைக்குள் சேர்த்துக்கொண்டான்.
Related Topics


பூமியின்மீதெங்கும் , ஜலம் , இருந்தபடியால் , அந்தப் , புறா , தன் , உள்ளங்கால் , வைத்து , இளைப்பாற , இடங்காணாமல் , திரும்பிப் , பேழையிலே , அவனிடத்தில் , வந்தது; , அவன் , தன் , கையை , நீட்டி , அதைப் , பிடித்துத் , தன்னிடமாகப் , பேழைக்குள் , சேர்த்துக்கொண்டான் , ஆதியாகமம் 8:9 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 8 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 9 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 8 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 8 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 8 TAMIL BIBLE , Genesis 8 IN TAMIL , Genesis 8 9 IN TAMIL , Genesis 8 9 IN TAMIL BIBLE . Genesis 8 IN ENGLISH ,