ஆதியாகமம் 13:1

13:1 ஆபிராமும், அவன் மனைவியும், அவனுக்கு உண்டான யாவும், அவனுடனே லோத்தும், எகிப்தை விட்டு, தென்திசையில் வந்தார்கள்.
Related Topics


ஆபிராமும் , அவன் , மனைவியும் , அவனுக்கு , உண்டான , யாவும் , அவனுடனே , லோத்தும் , எகிப்தை , விட்டு , தென்திசையில் , வந்தார்கள் , ஆதியாகமம் 13:1 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 1 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 13 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 13 TAMIL BIBLE , Genesis 13 IN TAMIL , Genesis 13 1 IN TAMIL , Genesis 13 1 IN TAMIL BIBLE . Genesis 13 IN ENGLISH ,