2இராஜாக்கள் 4:1

4:1 தீர்க்கதரிசிகளுடைய புத்திரரில் ஒருவனுக்கு மனைவியாயிருந்த ஒரு ஸ்திரீ எலிசாவைப் பார்த்து: உமது அடியானாகிய என் புருஷன் இறந்து போனான்; உமது அடியான் கர்த்தருக்குப் பயந்து நடந்தான் என்பதை அறிவீர்; கடன்கொடுத்தவன் இப்போது என் இரண்டு குமாரரையும் தனக்கு அடிமைகளாக்கிக் கொள்ள வந்தான் என்றான்.
Related Topicsவிசுவாசத்திற்கேற்ற கிரியை-Rev. Dr. C. Rajasekaran

கிரியையில்லா விசுவாசம் செத்தது என்று யாக்கோபு கூறுகிறார். விசுவாசமில்லாமல் தேவனை பிரியப்படுத்துவது கூடாத காரியம் (எபிரேயர் 11:6). விசுவாசம்...
Read MoreTAMIL BIBLE 2இராஜாக்கள் 4 , TAMIL BIBLE 2இராஜாக்கள் , 2இராஜாக்கள்IN TAMIL BIBLE , 2இராஜாக்கள் IN TAMIL , 2இராஜாக்கள் 4 TAMIL BIBLE , 2இராஜாக்கள் 4 IN TAMIL , 2இராஜாக்கள் 4 1 IN TAMIL , 2இராஜாக்கள் 4 1 IN TAMIL BIBLE , 2இராஜாக்கள் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE 2KINGS 4 , TAMIL BIBLE 2KINGS , 2KINGS IN TAMIL BIBLE , 2KINGS IN TAMIL , 2KINGS 4 TAMIL BIBLE , 2KINGS 4 IN TAMIL , 2KINGS 4 1 IN TAMIL , 2KINGS 4 1 IN TAMIL BIBLE . 2KINGS 4 IN ENGLISH ,